Visiem mūsu Motiva implantiem, ko sedz 2Y Motiva Program™ garantijas programma, papildus rezerves implantiem tiek segti arī atkārtotas operācijas izdevumi 1000 eiro vērtībā vienam implantam, ja implants ir saplīsis vai ir radusies pēc Beikera skalas III vai IV pakāpes reakcija uz kapsulu.

Lai saņemtu garantiju vai bezmaksas apdrošināšanu uz pirmo gadu, Motiva implanti jāreģistrē mūsu mājaslapā vai Motiva mobilajā lietotnē.

Lai saņemtu garantijas programmas 2Y Motiva Program™ piedāvāto 2 gadu papildu apdrošināšanu, 90 dienu laikā pēc operācijas jāiemaksā apdrošināšanas pagarināšanas maksa 100 eiro apmērā.

* Uzņēmumam Establishment Labs produktu atbilstības apdrošināšanu sniedz Amerikas apdrošināšanas sabiedrība CNA, kuru A.M. Best reitingu aģentūra ir novērtējusi ar A (lieliska) un aģentūra Standard & Poor’s ar A (spēcīga).