Noteikumi

Sveicam mūsu mājaslapā!

Turpinot apskatīt un lietot šo Interneta vietni, piekrītat tās lietošanas noteikumiem, kas kopā ar mūsu privātuma politiku regulē Establishment Labs saziņu ar jums, kā arī jūsu darbības mūsu Interneta vietnē. Ja nepiekrītat kādam no šeit aprakstītajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet lietot mūsu mājaslapu.

Lietotie termini “Establishment Labs” vai “mēs” attiecas uz īpašnieku un mājaslapas datubāzes atbildīgo apstrādātāju, kura reģistrētā adrese ir Establishment Labs, Zona Franca Coyol, 20113, Alajuela, Costa Rica. Mūsu uzņēmuma reģistrācijas numurs ir 3-101-366337. Lietotais termins “jūs” attiecas uz mūsu mājaslapas lietotāju vai apmeklētāju.

Uz mūsu mājaslapas lietošanu attiecas šādi noteikumi:

  • Šīs mājaslapas saturs sniedz vispārīgu informāciju. Mājaslapas saturs var mainīties, iepriekš par to nepaziņojot.
  • Ne mēs, ne kāda trešā puse nesniedz garantiju, ka mūsu mājaslapā esošā vai piedāvātā informācija un materiāli ir precīzi, aktuāli, patiesi, pilnīgi vai atbilstoši. Jūs saprotat, ka visā informācijā un materiālos var būt neprecizitātes vai kļūdas, kā arī mēs likumdošanā paredzētajās robežās nepārprotami izslēdzam atbildību par šādām neprecizitātēm vai kļūdām.
  • Netiek garantēts, ka šajā Interneta vietnē esošās preces, pakalpojumi vai informācija atbilst jūsu prasībām.
  • Šajā Interneta vietnē ir materiāli, kas mums pieder vai kurus esam licencējuši. Minētie materiāli ietver (bet ne tikai) dizainu, noformējumu, grafiku un vispārīgo izskatu. Aizliegts materiālus reproducēt, izņemot atbilstoši autortiesībām, kas ir daļa no šiem noteikumiem.
  • Visas prečzīmes, kas ir norādītas šajā Interneta vietnē, bet nepieder operatoram vai operators nav tās licencējis, ir Interneta vietnes atzītas.
  • Par patvaļīgu šīs Interneta vietnes lietošanu var tikt iesniegts bojājumu kompensācijas prasījums un/vai piemērots likumā noteikts sods.
  • Šajā Interneta vietnē var būt saites arī uz citām Interneta vietnēm. Šīs saites ir pievienotas jūsu ērtībai, lai nodrošinātu pieeju plašākai informācijai. Tas nenozīmē, ka mēs akceptējam šīs mājaslapas. Mēs nenesam atbildību par norādīto mājaslapu saturu.
  • Strīdi, kas izriet no jūsu mājaslapas lietošanas tiek izskatīti saskaņā ar Kosta Rikas tiesībām un starptautiskajiem līgumiem.