Privātums

Šī privātuma politika nosaka, kā Establishment Labs S.A. lieto un aizsargā informāciju, ko nododat Establishment Labs, lietojot šo Interneta vietni. Visa personiskā informācija tiek glabāta drošā datubāzē.

Establishment Labs S.A. ir būtiski aizstāvēt jūsu privātumu. Ja pieprasām specifisku informāciju, pēc kuras varat būt identificēti kā šīs Interneta vietnes lietotāji, varat būt droši, ka tā tiek izmantota tikai saskaņā ar mūsu personas datu aizsardzības noteikumiem.

Establishment Labs S.A. privātuma politiku var ik pa laikam grozīt, atjauninot to Interneta vietnē. Tādēļ ieteicams ik pa laikam Interneta vietni pārbaudīt, lai pārliecinātos, ka piekrītat visām izmaiņām. Šī privātuma politika ir spēkā sākot no 2010. gada 1. marta. (Pēdējo reizi pārskatīts: 2014. gada 1. martā)

Kādus datus mēs vācam

Mēs varam vākt šādu informāciju:

  • Vārds, uzvārds
  • Adrese
  • E-pasta adrese
  • Tālruņa numurs
  • Implanta sērijas numurs
  • Ārstējošā ķirurga vārds, uzvārds
  • Procedūras datums

Anketās vai citur mājaslapā jūs varat atteikties norādīt prasītos datus. Tomēr šādu datu norādīšana var būt obligāta, lai saņemtu noteiktas kompensācijas, garantijas vai citu, kas netiek piedāvāts, kad mājaslapā vai anketā netiek norādīta pilnīga informācija.

Ko mēs darām ar iegūto informāciju

Mēs neatklājam jūsu medicīnisko informāciju, izņemot, ja to pieprasa likumdošana vai ja esat tam snieguši nepārprotamu piekrišanu. Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 24.10.1995. direktīvas Nr. 95/46/EK noteikumiem, kā arī citiem spēkā esošajiem starptautiskiem un vietējiem tiesību aktiem.

Iepriekš minētā informācija mums ir nepieciešama, lai saprastu jūsu vajadzības un piedāvātu jums labākos pakalpojumus, kā arī šādiem nolūkiem:

  • Uzskaites veikšana starptautiskā mērogā
  • Obligātie medicīnisko iekārtu klīniskie pētījumi
  • Lai pārliecinātos un pārbaudītu Jūsu dalību garantijas un apdrošināšanas programmās
  • Mēs varam lietot jūsu norādītos datus, lai ar jums sazinātos, ja rodas apstākļi, kas būtiski skar veselību, par ko jūs jāinformē
  • Mums šī informācija var būt nepieciešama, lai attīstītu savus produktus un pakalpojumus.
  • Varam jums nosūtīt e-pastus par mūsu jaunākajiem produktiem, īpašajiem piedāvājumiem un informāciju, kas jūs varētu interesēt, izmantojot jūsu norādīto adresi.
  • Ik pa laikam varam izmantot jūsu datus, lai veiktu tirgus izpēti vai pētījumus medicīniskiem mērķiem. Varam ar jums sazināties pa e-pastu, tālruni, faksu vai pastu. Varam izmantot saņemto informāciju, lai pielāgotu Interneta vietni atbilstoši jūsu vēlmēm.
  • Varam izpaust informāciju tikai ar jūsu piekrišanu vai atbilstoši jūsu vēlmēm
  • Jūsu norādīto informāciju varam sniegt mūsu apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas aizsargā jūsu informāciju tikpat rūpīgi kā mēs, un izmanto to tikai atbilstoši mūsu norādījumiem
  • Jūsu norādīto informāciju varam sniegt mūsu pakalpojuma sniedzējiem, kas aizsargā jūsu informāciju tikpat rūpīgi kā mēs, un izmanto to tikai atbilstoši mūsu norādījumiem.
  • Varam izpaust jūsu norādīto informāciju, ja to pieprasa likumdošana vai tiesa valstīs, kurās darbojamies

Drošība

Mūsu pienākums ir nodrošināt, ka jūsu dati ir aizsargāti. Lai izvairītos no neatļautas piekļuves informācijai vai tās atklāšanas, esam ieviesuši fiziskas, elektroniskas un administratīvas procedūras, kas aizsargā un nodrošina tīklā vākto informāciju.

Kā mēs lietojam sīkdatnes (cookies)

Sīkdatnes ir mazas datnes, kas tiek saglabātas jūsu datora cietajā diskā, prasot tam atļauju. Ja tam piekrītat, datne tiek saglabāta un tā ļauj analizēt kustību Internetā vai informē jūs, kad esat sasnieguši kādu konkrētu lapu. Sīkdatnes palīdz tīmekļa pārlūkprogrammām jūs identificēt. Tīmekļa pārlūkprogramma var pielāgoties atbilstoši jūsu vajadzībām vai vēlmēm, vācot un saglabājot informāciju par jūsu prioritātēm.

Mēs izmantojam darbības uzlabošanas sīkdatnes, lai noteiktu, kādas lapas tiek izmantotas. Tas palīdz mums analizēt informāciju par mājaslapas apakšsadaļu izmantošanu un attīstīt savu Interneta vietni tā, lai tā labāk atbilstu klientu vēlmēm. Savākto informāciju izmantojam tikai statistikas analīzei. Pēc tam informācija no sistēmas tiek dzēsta.

Kopumā sīkdatnes palīdz mums nodrošināt jums labāku mājaslapu, ļaujot mums sekot līdzi, kuras sadaļas ir vai nav jums būtiskas. Sīkdatnes nekādā gadījumā neļauj mums piekļūt jūsu datoram vai informācijai par jums, izņemot informācijai, kuru esat nolēmuši mums sniegt.

Jūs varat izvēlēties atļaut sīkdatņu lietošanu vai atteikties no tām. Vairums Interneta vietnes apmeklētāju automātiski apstiprina sīkdatnes, bet pārlūkprogrammas iestatījumu daļā varat to mainīt vai atteikties no sīkdatņu lietošanas. Vienlaikus tas var ierobežot saņemt visu Interneta vietnes piedāvāto.

Personas datu apstrāde

Savu personas datu vākšanu un lietošanu varat ierobežot šādi:

Ja esat agrāk piekrituši tam, ka izmantojam jūsu personas datus tiešās pārdošanas mērķiem, varat jebkurā laikā to mainīt, rakstot mums uz e-pasta adresi: info@establishmentlabs.com.

Varat arī pieprasīt, lai no datubāzes tiek dzēsta jebkāda informācija, kuras saglabāšanu nepieprasa spēkā esošie regulējumi. Vienlaikus tas nozīmē, ka atsakāties no jebkādām tiesībām un prasībām pie iepriekšējiem noteikumiem, kas eksistē vai var eksistēt saistībā ar jebkuru programmu, garantiju un apdrošināšanu, atsakoties mums sniegt tam nepieciešamo informāciju.

Ja uzskatāt, ka mums esošā informācija par jums ir neprecīza vai nepilnīga, vai vēlaties savus datus atjaunināt, nekavējoties sazinieties ar mums ap e-pastu: info@establishmentlabs.com. Mēs reaģēsim pie pirmās iespējas.

Mēs nepārdodam, neizplatām vai neizpaužam jūsu personas datus trešajām pusēm/personām, izņemot, ja to pieprasa likums. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai nosūtītu jums reklāmas materiālus, kas jūs varētu interesēt.

Saites uz citām mājaslapām

Mūsu mājaslapā var būt izvietotas saites uz citām mājaslapām. Ja izmantojot šīs saites, no mūsu mājaslapas esat nonākuši citā Interneta vietnē, neaizmirstiet, ka mēs nekontrolējam citas mājaslapas. Tādēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par informācijas drošību, ko saņemat apmeklējot šādas vietnes vai vietnes, kas nav minētas šajos privātuma noteikumos. Esiet uzmanīgi un pārbaudiet šo Interneta vietņu privātuma noteikumus.