Pētījumi

 1. LNE- Laboratoire National de Métrologie et d’Eessais, Trappes. Francija: Mechanical characterization of Motiva Implant Matrix® Silicone Breast Implants Test Report – file L050836- 28-05-2010.
 2. Motiva Implant Matrix® Silicone Breast Implants Product Performance Qualification Summary. Establishments Labs S.A., 2014. gada janvāris
 3. Salīdzinājumā ar ne-TrueMonobloc® prototipiem.
 4. ASTM (Amerikas Testēšanas un materiālu biedrība) F 703-07 Standard Specification for Implantable Breast Prostheses.
 5. ISO 14607:2009: Neaktīvie ķirurģiskie implanti. Krūšu implanti. Īpašās prasības.
 6. Patents izstrādes stadijā.
 7. Moyer HR1, Ghazi BH, Losken A. The effect of silicone gel bleed on capsular contracture: a generational study. Plast Reconstr Surg. 2012 Oct; 130(4):793-800.
 8. ISO 10993-1:2003: Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums – 1. daļa: Novērtējums un testēšana.
 9. Tissue Behavior Simulation (TBS™) un CCT™ Image Capture on Axis Three Limited un/vai Siemens Technology Accelerator GmbH, vai to meitasuzņēmumu vai mātesuzņēmumu prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes.
 10. ASTM (Amerikas Testēšanas un materiālu biedrība) F 703-07 Standard Specification for Implantable Breast Prostheses (9.2.1.4 un 10.2).
 11. Elizabeth Hall-Findlay. Breast Implant Complication Review: Double Capsules and Late Seromas.. Plast Reconstr Surg. 2011 Jan; 127(1):56-66.)
 12. Spear SL, Rottman SJ, Glicksman C, Brown M, Al-Attar A. Late seromas after breast implants: theory and practice. Plast Reconstr Surg. 2012 Aug; 130(2):423-35.
 13. ISO 14607:2009: Neaktīvie ķirurģiskie implanti.  Krūšu implanti. Īpašās prasības, 7.2.2.8. nodaļa un pielikums A: Virsmas īpašību testēšana.
 14. Barr S, Hill E, Bayat A. Current implant surface technology: an examination of their nanostructure and their influence on fibroblast alignment and biocompatibility. ePlasty 2009; 9:e22.
 15. Simon Barr and Ardeshir Bayat. Breast Implant Surface Development: Perspectives on Development and Manufacture; Aesthetic Surgery Journal 2011 31: 56