Katru Motiva Implant Matrix krūts silikona implantu sedz Always Confident Warranty garantijas programma.

   • Piedāvājam bezmaksas rezerves implantu, kas ir identisks vai līdzīgs oriģinālajam implantam.

Paciente kvalificējas garantijas programmai šādos gadījumos:

   • Implants ir saplīsis (mūža garantija)
   • Radusies pēc Beikera skalas III vai IV pakāpes reakcija pret kapsulu (10 gadus)
   • Implantu ir ievietojis kvalificēts ķirurgs, izmantojot atzītu un pamatotu tehniku.
   • Visiem plīsumiem jābūt diagnosticētiem pirms eksplantācijas un to apstiprina atbilstoši dokumenti.

Garantijas programma nesedz:

   • Apmierinātību saistībā ar implanta estētisko rezultātu vai izmēru.
   • Implantu maiņu vai izņemšanu saistībā ar kroku rašanos vai noslīdēšanu.
   • Plīsumus, ko izraisījusi atvērta vai slēgta kapsulotomija.
   • Plīsumus, ko izraisījušas ķirurģiskas procedūras.
   • Veselu kontralaterālo implantu maiņu.

Garantija ir derīga 10 gadus.